ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών ιστότοπος (www.herbssecrets.gr) ανήκει στην εταιρεία «ΗΕRBS’ SECRETS», με έδρα: τo Νέο Σούλι Σερρών, ΑΦΜ 119021465 Δ.Ο.Υ. Σερρών, Αρ.ΓΕΜΗ 160719152000 και νόμιμο εκπρόσωπο την Βαΐα Μπεντιούλη του Χρήστου.
Η επίσκεψη και χρήση του site διέπεται από τους παρόντες όρους, τους οποίους θεωρείται πως έχετε αποδεχθεί με μόνη την επίσκεψη και χρήση του site. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και να ανατρέχετε σε αυτούς σε κάθε επίσκεψή σας στο site. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τους τροποποιεί οποτεδήποτε, αναρτώντας κάθε φορά το νέο κείμενο στο site. Αν έχετε αντίρρηση ή επιφύλαξη μη συνεχίσετε την πλοήγηση και χρήση του site. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για αντιρρήσεις και επιφυλάξεις σας στο info@herbssecrets.gr

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Επικοινωνία με την Εταιρεία – Ώρες Λειτουργίας

Η επικοινωνία με την Εταιρεία θα γίνεται μέσω
– email: info@herbssecrets.gr
– τηλεφώνου: 6976302565
μεταξύ 9:00 και 14:00 και μεταξύ 17:00 και 21:00 (ώρα Ελλάδος) κατά τις εργάσιμες μόνον ημέρες καθώς και το Σάββατο μεταξύ 9:00 και 14:30 (δηλαδή, εξαιρούνται Κυριακή και επίσημες αργίες).
Τα ανωτέρω ενδέχεται να διαφοροποιούνται κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς, Πάσχα και κατά τον Αύγουστο.
Τροποποιήσεις όρων, μερική ακυρότητα & γλώσσα συμβάσεων:
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί ή/και να αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία οιουδήποτε δικαιώματός της του δεν συνεπάγεται παραίτησή της από το δικαίωμα της αυτό.
Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τεχνική Πρόσβαση στο Site

 • Η επίσκεψη και χρήση του site προϋποθέτει την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο με δική σας αποκλειστική ευθύνη, μέσα και δαπάνες. Η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη αναλαμβάνει για την εξασφάλιση και/ή την υποβοήθηση της πρόσβασης σας στο διαδίκτυο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς ή οριστικώς αδύνατη ή διακοπεί η πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή στο site ή δεν είναι εφικτή η ανάρτηση περιεχομένου στο site.
 •  Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσετε τη μη προσβολή και την προστασία του υπολογιστή σας, των δικτύων, συστημάτων και αρχείων σας από ιούς, malware κ.λπ.. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη συντήρηση ή επιδιόρθωση του υπολογιστή, των δικτύων, συστημάτων και αρχείων σας για οποιαδήποτε βλάβη υποστούν κατόπιν επίσκεψής σας στο site ή από επέμβαση τρίτων.

Υποχρεώσεις Σας

Υποχρεούσθε
– να συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους και με την κείμενη νομοθεσία,
– να χορηγείτε ακριβή και πλήρη στοιχεία κατά τη χρήση της ιστοσελίδας,
– να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να είναι επιζήμια για την Εταιρεία και/ή τρίτους,
– να απέχετε από την ανάρτηση, δημοσίευση και διάδοση μέσω της ιστοσελίδας υλικού/περιεχομένου παράνομου, προσβλητικού, υβριστικού,
δυσφημιστικού, ή το οποίο στηρίζει αθέμιτες διακρίσεις.
– να μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα στο πλαίσιο παράνομων δραστηριοτήτων ή ως μέσο για την πρόκληση ζημίας σε τρίτους.
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων υποχρεούστε σε πλήρη αποκατάσταση της ζημίας που ήθελε προκληθεί στην Εταιρεία ή τρίτους.
Ιδιοκτησία Περιεχομένου της ιστοσελίδας & Χρήση

 • Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικώς: κείμενα, φωτογραφίες, videos, ηχητικά
  αρχεία, λογότυπα, εικονίδια, εφαρμογές, λογισμικό) και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό, στη μορφή, στη διάρθρωση και στις λειτουργίες της ιστοσελίδας ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους που έχουν δώσει στην Εταιρεία άδεια χρήσης.
 • Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, μετάδοση, φόρτωση, μεταφόρτωση, τροποποίηση, εκμετάλλευση ή χρήση:
  α. του περιεχομένου, της μορφής, διάρθρωσης και των λειτουργιών της ιστοσελίδας,
  β. των εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, λογοτύπων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας ή τρίτων που έχουν δικαιώματα επ’ αυτών.
 • Η επίσκεψή και χρήση της ιστοσελίδας δεν σας χορηγεί οποιοδήποτε δικαίωμα επί των ανωτέρω στοιχείων.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και ανανεώνει οποτεδήποτε το περιεχόμενο, τη μορφή, διάρθρωση και τις λειτουργίες της ιστοσελίδας.

Αποποίηση Ευθυνών από την Εταιρεία

 • Η Εταιρεία επιδιώκει την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, ωστόσο δεν εγγυάται αυτήν, και δη την ακρίβεια πληροφοριών που αντλούνται από τρίτους. Σε περίπτωση σφαλμάτων ή ανακριβειών η Εταιρεία θα πράξει τα δέοντα για τη διόρθωση αυτών το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διαπίστωσή τους.
 • Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα εξωτερικών ιστοσελίδων που συνδέονται με την ιστοσελίδα ή στις οποίες γίνεται παραπομπή δια της ιστοσελίδας.
 • Αποκλείεται η ευθύνη της Εταιρείας για ελαφρά αμέλειά, για την αποκατάσταση τυχόν έμμεσης, παρεπόμενης ζημίας, διαφυγόντων κερδών, απώλειας εσόδων, για τυχερά ή περιστατικά ανωτέρας βίας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών

Η επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας και οι συναλλαγές σας μέσω αυτού με την Εταιρεία διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
Οι παρόντες όροι ισχύουν στο μέτρο που δεν ορίζεται άλλως από διατάξεις νόμου αναγκαστικής ισχύος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Μέσω της ιστοσελίδας έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα προϊόντα που διαθέτει
η Εταιρεία (παραγωγής της ιδίας ή τρίτων) και να τα παραγγείλετε.
Αποδοχή Παραγγελίας Από την Εταιρεία
Μετά την υποβολή της παραγγελίας θα λάβετε αυτοματοποιημένο email για την παραλαβή της. Ούτε η υποβολή παραγγελίας, ούτε το email για την παραλαβή αυτής συνεπάγεται αποδοχή της παραγγελίας από την Εταιρεία. Για την αποδοχή της παραγγελίας απαιτείται να προηγηθούν διάφοροι έλεγχοι (όπως έλεγχος αποθεμάτων/διαθεσιμότητας, πιστωτικός έλεγχος, ευχέρεια παράδοσης κ.α.). Μόνο μετά την ειδική επιβεβαίωση αποδοχής από την Εταιρεία καταρτίζεται σύμβαση για την αγοραπωλησία του προϊόντος μεταξύ σας και της Εταιρείας.
Αλλαγές στην Παραγγελία
Αλλαγές στην παραγγελία γίνονται δεκτές μόνον τηλεφωνικώς μέχρι την παράδοση των προϊόντων σε μεταφορική εταιρεία προς αποστολή σε σας.
Παράδοση & Πορεία Παραγγελιών

 • Βαρύνεσθε με τα έξοδα παράδοσης των προϊόντων, τα οποία και καταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο καταβάλλεται το τίμημα. Το ποσό των εξόδων εξαρτάται από τον τρόπο παράδοσης που θα επιλέξετε και τη διεύθυνση παράδοσης
 • O χρόνος παράδοσης των προϊόντων εξαρτάται από το είδος και τη διαθεσιμότητα αυτών και από τη διεύθυνση στην οποία θα παραδοθούν. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός εύλογου χρόνου, όχι μεγαλύτερου των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Συντομότεροι χρόνοι παράδοσης που αναγράφονται στην ιστοσελίδα είναι ενδεικτικοί, μολονότι η Εταιρεία καταβάλει εύλογη προσπάθεια να τηρούνται. Αν επιθυμείτε παράδοση των προϊόντων εντός ορισμένης προθεσμίας ή σε ορισμένη ημέρα και ώρα θα πρέπει να επικοινωνήσετε σχετικώς με την Εταιρεία για να διαπιστωθεί κατά πόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό.
 • Αν το προϊόν επιστραφεί στην Εταιρεία λόγω μη ευρέσεως σας ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου για την παράδοση ή επειδή μας δώσατε εσφαλμένα στοιχεία, θα πρέπει να το παραλάβετε εσείς και με δικές σας δαπάνες από την Εταιρεία, κατόπιν συνεννόησης. Η Εταιρεία θα επιχειρήσει να σας ξαναστείλει το προϊόν μόνον αν καλύψετε το κόστος της νέας αυτής αποστολής.
 • Η Εταιρεία ενδέχεται να μην αναλαμβάνει την παράδοση προϊόντων σε ορισμένες περιοχές (εντός ή εκτός Ελλάδος). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μεριμνήσετε για την παραλαβή των προϊόντων από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
 • Θα ενημερώνεσθε για την πορεία της παραγγελίας σας μέσω email, μέσω του λογαριασμού σας (αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης) ή μέσω τηλεφώνου.
 • Κατά την παραλαβή θα πρέπει να ελέγχετε σχολαστικά το προϊόν και τη συσκευασία του. Αν εντοπίσετε πρόβλημα στη συσκευασία παρακαλούμε να μην παραλάβετε το προϊόν. Εάν εντοπίσετε πρόβλημα αμέσως μετά την παραλαβή, θα πρέπει να το δηλώσετε άμεσα στον μεταφορέα και στην Εταιρεία.

Υπαναχώρηση – Επιστροφή Μη Ελαττωματικού Προϊόντος.

 • Εφόσον είστε καταναλωτής(δηλαδή, δεν ενεργείτε στο πλαίσιο της επαγγελματικής ιδιότητάς σας) δικαιούσθε – χωρίς να πρέπει να επικαλεσθείτε ελάττωμα ή άλλο λόγο – να δηλώσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους ότι υπαναχωρείτε. Για τη δήλωση υπαναχώρησης αρκεί να στείλετε στην Εταιρεία εντός της ανωτέρω προθεσμίας μήνυμα από τη διεύθυνση email σας. Μετά την παραλαβή της δήλωσης η Εταιρεία θα σας αποστείλει email επιβεβαίωσης της παραλαβής της.
 • Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή στην Εταιρεία της δήλωσης υπαναχώρησης πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν, στην κατάσταση που το παραλάβατε, με τη συσκευασία του και όλα τα έντυπα, δώρα, παρεπόμενα προϊόντα και υλικά που το συνόδευαν σε καλή κατάσταση, στη διεύθυνση: Νέο Σούλι Σερρών σημειώνοντας υπόψιν Μπεντιούλη Βαΐας. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία βαρύνουν αποκλειστικώς εσάς.
 • Αφού επιστραφεί το προϊόν, η Εταιρεία θα σας επιστρέψει το ποσό που εισέπραξε γι’ αυτό. Αν δεν είχατε επιλέξει για την παράδοση του προϊόντος σε σας τον πιο φθηνό τρόπο αποστολής, το επιπλέον κόστος αποστολής δεν θα επιστραφεί.
 • Σε περίπτωση που έχει μειωθεί η αξία του προϊόντος, της συσκευασίας και/ή των εγγράφων που το συνοδεύουν λόγω κακής μεταχείρισης, πέραν εκείνης που απαιτείται ευλόγως για την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, υποχρεούστε να αποζημιώσετε την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αφαιρέσει το ποσό της αποζημίωσης από το ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει.
 • Κάθε επιστροφή ποσού από την Εταιρεία θα γίνεται με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (απαιτείται IBAN, BIC/SWIFT τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας).
 • Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης ως προς προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν ή των οποίων η συσκευασία έχει αποσφραγισθεί και η επιστροφή τους αντενδείκνυται για λόγους υγείας ή υγιεινής, και για όσα άλλα ο νόμος εξαιρεί του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιλογή τρόπου πληρωμής.

Περιγραφή Προϊόντων
Η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθεια για την ακρίβεια των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των προϊόντων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση, ωστόσο, που εκ παραδρομής ή εξαιτίας εσφαλμένης πληροφόρησης από τρίτους ανακρίβειες, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά, στις ιδιότητες ή στις τιμές των προϊόντων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη πέραν του να διορθώσει τα λάθη αυτά αμέσως μετά τη διαπίστωσή τους, να σας ενημερώσει, αν έχετε υποβάλει παραγγελία, και να αντικαταστήσει τυχόν παραδοθέντα προϊόντα ή να επιστρέψει το τίμημα, ως αναφέρεται κατωτέρω.
Πληρωμή Τιμήματος, Φόρων, Εξόδων Παράδοσης κ.λπ.

 • Η υποβολή παραγγελίας για την αγορά προϊόντος συνεπάγεται την υποχρέωσή σας να καταβάλετε το τίμημα του προϊόντος(με όλες τις παρεπόμενες χρεώσεις, δηλαδή ΦΠΑ και λοιπά τέλη, φόρους ή δασμούς που επιβάλλονται κατά νόμον, καθώς και τα έξοδα παράδοσης του προϊόντος σε σας. Οι σχετικές χρεώσεις θα σας γνωστοποιούνται προ της ολοκληρώσεως της παραγγελίας και θα αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής παραγγελίας που θα λάβετε ηλεκτρονικώς (μέσω email), αλλά και στα οικεία φορολογικά παραστατικά σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Θα πρέπει να καταβάλετε τα ανωτέρω ποσά με όποιον από τους κατωτέρω τρόπους πληρωμής επιλέξετε
  – Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό Πειραιώς
  – Πιστωτική & χρεωστική κάρτα (visa/master/maestro) μέσω του site της Eurobank
  –Αντικαταβολή
 • Μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των παρεπόμενων χρεώσεων τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρείας, ακόμη και αν αυτά σας έχουν παραδοθεί.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών και τους όρους και τρόπους πληρωμής οποτεδήποτε. Οι αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα.

Τιμολόγηση

Για κάθε συναλλαγή εκδίδονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικώς τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά. Σε περίπτωση που υπάγεσθε για οποιονδήποτε λόγο σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ή άλλου φόρου θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με την εταιρεία πριν από την υποβολή παραγγελίας.

Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων

 • Σε περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω email ή τηλεφώνου το συντομότερο δυνατόν, όχι, όμως, πέραν των τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, εκτός αν άλλως ορίζεται στον νόμο ή αν από τη φύση του το προϊόν έχει πιο σύντομο κύκλο ζωής (οπότε θα πρέπει να ενημερώσετε την Εταιρεία άμεσα). Η Εταιρεία θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν ή θα σας επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα (με τον ΦΠΑ, τα έξοδα παράδοσης και τυχόν παρεπόμενες χρεώσεις), αμέσως μετά την παραλαβή και τον έλεγχο του ελαττωματικού προϊόντος. Τα έξοδα επιστροφής των ελαττωματικών προϊόντων βαρύνουν την Εταιρεία. Τα ελαττωματικά προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν με τα πρωτότυπα έγγραφα που τα συνόδευαν και εντός της συσκευασίας τους.
 • Ουδεμία άλλη αξίωση διατηρείτε έναντι της Εταιρείας σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος πέραν εκείνης για την αντικατάστασή του ή για την επιστροφή του τιμήματος (με τον ΦΠΑ, τα έξοδα παράδοσης και παρεπόμενες χρεώσεις), πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο.
 • Ως ελαττωματικά νοούνται τα προϊόντα που των οποίων τα χαρακτηριστικά διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα (συμφωνημένες ιδιότητες).
 • Κάθε επιστροφή ποσού από την Εταιρεία θα γίνεται με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (απαιτείται IBAN, BIC/SWIFT τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας).
Shopping Cart
0
  0
  Το καλάθι σου
  Το καλάθι σου είναι άδειο Επιστροφή στο κατάστημα